Quote of the day

AdSense

Tuesday, June 9, 2009

"Thôi mà, anh xin!"

Một sáng. Vừa làm việc vừa chat chit. Có một đứa giả vờ dỗi, được nghe một câu "Thôi mà, anh xin!" Nghe rất ngọt ngào, và... Tự nhiên muốn dỗi thêm lần nữa quá!