Quote of the day

AdSense

Tuesday, July 19, 2011

Túi thêu ribbon


Lâu lắm, mới quay lại lọ mọ cái thể loại thêu này. Nhanh nhưng hơi cầu kỳ, được cái không phải chúi mũi rị mọ đếm từng ô như cross stitch. :D Một cái túi điện thoại như hình thêu chừng 1 buổi tối là xong, tính luôn cả thời gian may vài đường lả lướt. ;)
Focus vào hoa
Chụp buổi tối dưới đèn trông màu sắc nó không thật lắm nên sáng sớm lôi ra ban công pose lại vài cái. :D