Quote of the day

AdSense

Sunday, May 8, 2011

Passion Fruit Mousse vs Mango Mousse

2 cái cuối tuần không liên tiếp cho 2 ổ bánh mousse ngọt ngào và cùng có màu vàng :D
- Tuần kia: mousse chanh dây mừng đầy tháng bé Coca con gái bạn Loan (hơn 2 tháng rồi mới có bánh cơ ạ :P) Quê gì đâu luôn!!! Hic!
Công thức http://tdhts.blogspot.com/2010/08/passion-mousse-cake.html
- Tuần rồi: lang thang Bắc Thái nên không bánh trái gì được :))
- Tuần này: mousse xoài cho đồng bọn đi off sau chuyến Bắc Thái trở về, dùng kẹo gôm marshmallow để trang trí
http://tdhts.blogspot.com/2011/02/yogurt-mango-mousse.html