Quote of the day

AdSense

Friday, July 17, 2009

Obladi Oblada - Life Goes On (The Beatles)


Một ca khúc xưa cũ với nhịp điệu sôi động,
để sưởi ấm và hâm nóng tinh thần,
để bắt đầu cho một ngày mới
tươi sáng và tốt đẹp hơn!

Cho những ai đã có một gia đình yên ấm, và tràn ngập yêu thương! :)

Download here

Desmond has a barrow in the market place
Molly is the singer in a band
Desmond says to Molly - girl I like your face
And Molly says this as she takes him by the hand.

Chorus
Obladi oblada life goes on bra
Lala how the life goes on
Obladi Oblada life goes on bra
Lala how the life goes on.

Desmond takes a trolly to the jewellers stores
Buys a twenty carat golden ring
Takes it back to Molly waiting at the door
And as he gives it to her she begins to sing.

Chorus

In a couple of years they have built
A home sweet home
With a couple of kids running in the yard
Of Desmond and Molly Jones.

Happy ever after in the market place
Desmond lets the children lend a hand
Molly stays at home and does her pretty face
And in the evening she's a singer with the band.

Chorus

In a couple of years they have built
A home sweet home
With a couple of kids running in the yard
Of Desmond and Molly Jones.

Happy ever after in the market place
Molly lets the children lend a hand
Desmond stays at home and does his pretty face
And in the evening she's a singer with the band.

Chorus

And if you want some fun - take Obladiblada.