Quote of the day

AdSense

Saturday, July 4, 2009

Những ước mơ...


Em có những ước mơ thầm kín,
nhưng cháy bỏng,
lặng thầm,
nhưng không dễ phôi pha...

Những giấc mơ cứ tan ra
như những viên kem ngọt lịm nơi đầu lưỡi...

Giấc mơ trong em hiện tại
là sẽ được ngủ thật nhiều,
sẽ được thương và được yêu,
sẽ được quên và được nhớ...