Quote of the day

AdSense

Sunday, April 27, 2008

Tạm biệt Singapore
Trước City Hall - Tự nhiên thích ôm cột

Photobucket

Suntec City - Chuẩn bị đi khinh khí cầu DHL đấy

Suntec City

Dobby Ghaut - Gái xinh

Photobucket

Orchard Road - Đáng yêu không này?

Photobucket

China Town - Chuẩn bị xuống tàu điện ngầm. Tự nhiên cái ảnh này dòm mình bụi đời thế nào ấy nhỉ?

Dao pho

Sentosa - Nắng vàng, biển xanh và em...

Photobucket