Quote of the day

AdSense

Friday, December 21, 2007

Turn left, turn right OST
Mời mọi người nghe soundtrack và xem một đoạn videoclip ngắn trích từ bộ phim "Turn left, turn right" - Rẽ trái, rẽ phải nha! Rất hay! Thích film này cũng vì nó có một phần chính mình ở trong đó...