Quote of the day

AdSense

Sunday, December 16, 2007

Napkin Technique
Oài, mình vốn không thích vẽ vời, nhưng mà thấy cái môn napkin technique này hay quá, thế là sau một tối hí hoáy tô tô vẽ vẽ, sản phẩm là cái mũ bảo hiểm với 2 quả chanh vàng, tạo cảm giác mát mẻ nếu chạy xe giữa trưa SG nắng gắt.

Thanks chị Scarlet đã tặng em mẫu giấy napkin này!