Quote of the day

AdSense

Wednesday, November 28, 2007

Hummingbird
Quà tặng cho một cô bạn ở xa. Vì lý do tiền ship quá mắc nên đành để như vầy đem tặng vậy! Bạn nhận được tự đi đóng khung, vừa chọn được khung như ý vừa chọn màu bo theo ý thích...