Quote of the day

AdSense

Saturday, May 12, 2007

Tâm niệm 3
Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Nhưng tôi làm không chỉ vì tôi. Trời mà cản, tôi diệt cả trời.


Đây là tâm niệm của người tôi nể phục nhất. Người nói:
-Em có hiểu câu “Người không vì mình thì trời tru đất diệt” ý là gì không?
-Thì ý là phải biết nghĩ cho mình.
-Sai rồi. Vì em không sống vì bản thân, trời tru trời diệt em, mà em thử sống ích kỷ bất nhân bất nghĩa xem em có bị thiên hạ trù diệt đến chết không. Câu này ý nói là: Sống thì khó hơn chết nhiều.
-Thế thì ý nó bảo ta nên chết cho khoẻ hơn à?
-Không, nó bảo ta phải tìm ra được ý nghĩa để mình sống, ý nghĩa cho mỗi việc mình làm. Như vậy thì không lo cũng không sợ ai tru diệt cả.
-Thế ý nghĩa sống và làm của sư phụ là gì?
-“Không chỉ vì mình”
-Thế vì ai?
-Vì yêu thương.

Đó là bài học yêu thương lớn nhất trong đời tôi được dạy. Rằng việc đơn giản nhất để trở nên mạnh mẽ là yêu thương.


-Ơ, làm cả chuyện bất nhân bất nghĩa sao?
-Vì người mình yêu, chuyện gì cũng làm!