Quote of the day

AdSense

Saturday, May 12, 2007

Đoán tên thời cổ đại
[Nguồn: www.venonet.com]

Thời Cổ Đại Trung Quốc có kiểu đặt tên theo ngày tháng năm sinh. Thử xem nếu sinh ra thời đó thì ta tên gì:

Họ: số cuối cùng trong năm sinh của bạn chính là Họ của bạn.
0 : Liễu
1 : Đường
2 : Nhan
3 : Âu Dương
4 : Diệp
5 : Đông Phương
6 : Đỗ
7 : Lăng
8 : Hoa
9 : Mạc

Tháng sinh của bạn chính là tên Đệm của bạn:
1 : Lam
2 : Thiên
3 : Bích
4 : Vô
5 : Song
6 : Ngân
7 : Ngọc
8 : Kỳ
9 : Trúc
10 : ( không có tên đệm )
11 : Y
12 : Nhược

Ngày sinh của bạn chính là Tên của bạn:
1 : Lam
2 : Nguyệt
3 : Tuyết
4 : Thần
5 : Ninh
6 : Bình
7 : Lạc
8 : Doanh
9 : Thu
10 : Khuê
11 : Ca
12 : Thiên
13 : Tâm
14 : Hàn
15 : Y
16 : Điểm
17 : Song
18 : Dung
19 : Như
20 : Huệ
21 : Đình
22 : Giai
23 : Phong
24 : Tuyên
25 : Tư
26 : Vy
27 : Nhi
28 : Vân
29 : Giang
30 : Phi
31 : Phúc

==> Vậy nếu theo thời cổ đại Trung Quốc thì tên tui sẽ là Liễu Trúc Nguyệt. Chà, nghe hay ghê ha! Chắc phải lưu vào bộ nhớ sau này đặt tên cho con mới được!