Quote of the day

AdSense

Thursday, May 31, 2007

Những lần đầu tiên...
Có ai đó đã nói, trong cuc đi ca mi con người, chúng ta đu gp rt nhiu nhng ln đu tiên. , thì đúng, nhưng cái quan trng hơn là ta gi được cho nhng ln đu tiên đó là nhng điu tt đp và đáng quý! Dĩ nhiên, đây là điu khó có th thc hin, bi có sai thì mi có đúng, có xu mi có tt, có cái này mi có cái kia. Có nhng ln đu tiên cũng là duy nht, cũng có khi ln đu tiên nhưng li là ln th hai, th ba...

Th nghĩ v cái nm tay hay n hôn đu tiên ca bn xem? Tuyt vi lm, đúng không? Mi tình đu mà! Sau này, nếu như bn phi chia tay vi first love ca mình, quen biết và yêu mt người th hai, thì cái nm tay hay n hôn lúc này vn ch là ln đu tiên, nhưng li là vi người khác mt ri...