Quote of the day

AdSense

Tuesday, October 12, 2010

Duck, Ladybug & Snail (Vịt, Bọ rùa & Ốc sên)

Máu me thú bông tiếp tục nổi dậy ;)
Con bọ rùa (Little Ladybug) - lười làm 2 cái râu nên có thế này thôi :))
Link chart
http://my.opera.com/schtroumpf29/blog/2010/10/05/ami


Vịt con đội nón :)
Link chart
http://my.opera.com/schtroumpf29/blog/2010/10/05/amigurumi-duck-vit


Ốc sên - lại một con ốc sên nữa (cám ơn em Lucky đã share chart này hen)
Link hướng dẫn
http://my.opera.com/schtroumpf29/blog/show.dml/19010942