Quote of the day

AdSense

Wednesday, September 29, 2010

Amigurumi Bird, Bee & Snail (Chim, Ong và Ốc sên)

Cuối tuần rồi, tranh thủ hí hoáy thêm được mấy con thú bông nì:

Đây là con chim nhé (vì có bạn đã nhìn ra con gà rồi con vịt, hụ hụ :(( ). Len TBN, và móc rất nhanh, chỉ cực cái lúc ráp hơi lắt nhắt! :-S


Còn đây là con ong, cùng bộ mẫu với con chim bên trên :D

Chart cho bạn nào muốn thử http://my.opera.com/schtroumpf29/blog/bird-bee


Khoe luôn 2 con ốc sên của tuần trước :))

Chart http://my.opera.com/schtroumpf29/blog/2010/09/27/amigurumi-snail