Quote of the day

AdSense

Tuesday, March 30, 2010

You've got mail! :)

Mấy tuần trước, lục lọi ngăn tủ kéo, phát hiện ra một cái thiệp GS đã được viết lời chúc mừng, thậm chí còn bỏ vào phong bì dán kín với đầy đủ địa chỉ của người nhận. Thiệp từ năm 2008. Chưa được gửi! :((
Nhớ ra...
Đã lâu lắm không nhận được thư tay - loại thư mà người gửi phải nắn nót viết từng dòng từng chữ, rồi hì hụi dán tem và mang ra bưu điện. Bây giờ, thư điện tử tràn ngập mailbox mỗi ngày, không còn cái thú được mong chờ, được nâng niu những lá thư, kể cả những lá thư không gửi...
Nên chăng, có một ngày được dành để viết thư tay?