Quote of the day

AdSense

Thursday, August 20, 2009

Rose of Joy (Plant Tycoon)


Hì, cày cục cả tháng nay, cuối cùng tớ cũng trồng được cái cây kỳ diệu đầu tiên. Tên gọi của nó là Rose of Joy - tức Hoa hồng của niềm vui. Hay và ý nghĩa nhỉ? :D

Cây được lai giữa thân dương xỉ và hoa hồng đỏ sau khi phối tới phối lui, lai qua lai lại cả mấy đời. :( Thành công rồi thì thật tình là chẳng nhớ đã lai giữa cây nào với cây nào, cho ra hạt giống gì, màu gì... Vì dương xỉ là dạng thực vật bậc thấp (do sinh sản bằng bào tử) nên phải lai nó với một cây bậc cao để tiến hóa F1, sau đó mới lai F1 này với cây hoa hồng. Bản thân giống hồng cũng đã khó trồng, phải lai qua mấy đời F mới ra. Hic! :(

Trưng bày ở vườn ươm này, được đặt chễm chệ trong chậu vàng đàng hoàng nhá! ;)


Phấn đấu trồng tiếp cây kỳ diệu thứ hai, hehe! :D