Quote of the day

AdSense

Sunday, March 25, 2007

Họp FC

Ảnh chụp tại nhà hàng Forever của A2 trước khi diễn ra liveshow. A2 đang ký tên trên poster, đĩa và vé để tặng các fan của mình...

Tags: my-lifeSunday March 25, 2007 - 11:41pm (PDT)