Quote of the day

AdSense

Saturday, February 24, 2007

Lúc bé...
@ Lúc bé, tưởng khóc là buồn. Bây giờ phát hiện, buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn...
@ Lúc bé, tưởng cười là vui. Bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười...
@ Lúc bé, tưởng đông bạn là hay. Bây giờ mới biết, vẫn chỉ có mình mình...
@ Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người. Đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế?
@ ...Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ. Lớn rồi mới biết, sau yêu còn có chia tay...

_______________________ *** ________________________

@ …Lúc bé, tưởng cứ thi là đậu. Lớn rồi mới biết, sau thi đậu còn có thi lại...