Quote of the day

AdSense

Sunday, August 7, 2011

29 days to go...

Mấy hôm trước, khi tôi để cái câu này làm Y! status, bạn bè, ai cũng tưởng rằng tôi lại sắp đi đâu đó. :) Ừ thì cũng có phần đúng, nhưng không phải tôi đếm ngược đến ngày được vác balo đi lang thang khắp chốn, mà là... tôi đang mong cái ngày tôi già thêm một tuổi sẽ đến nhanh...
Để làm gì, khi tôi chính thức tròn ba mươi mốt tuổi?


- Tôi sẽ, tranh thủ xử lý cho hết mớ đồ craft đang chất đầy trong tủ, sẽ ráng đọc cho xong mớ sách đã mua từ rất lâu, rồi sẽ chăm chỉ ngồi dạo đàn guitar mỗi tối
- Tôi sẽ, để lại những chuyện không vui đã qua ở phía sau lưng, và cố gắng để không bao giờ phải nghĩ về nó nữa
- Tôi sẽ, tự nhắc nhở mình rằng, "này em, khi yêu đừng quay đầu lại"
- Tôi sẽ, tập trung sức lực và thời gian nhiều hơn cho dự án kinh doanh đang ấp ủ, dù tôi biết, tôi đang chọn lựa con đường khó cho mình
- Và tôi, sẽ một lần nữa, đón sinh nhật ở một nơi xa...