Quote of the day

AdSense

Tuesday, February 15, 2011

Mango Mousse


Bánh mừng sinh nhật em Vân, mousse xoài, sẵn tiện khai trương cái KA mới ôm về xong! :) Máy pro có khác, đánh nhanh ơi là nhanh, sướng ơi là sướng, kem cứ gọi là nổi bồng bềnh í! :D
Lười decor nên không bắt bông kem, cũng không viết chữ kiểu cọ gì! Chỉ trang trí một cái hoa bằng nửa quả táo Gala! ;)
Chúc em gái sanh nhựt thiệt dzui và ước gì được nấy, khi nào em bé chào đời sẽ tặng một ổ khác ăn mừng hén! :)