Quote of the day

AdSense

Wednesday, February 9, 2011

Hummingbird and Wisteria 73070

Mẫu: Hummingbird and Wisteria
Kit Daydreams (Dimensions)
Thời gian hoàn thành: 5 ngày Tết ;)
Focus vào chú chim mùa xuân này cái ;)
Khoe luôn các tác phẩm cũ của 2010 vừa đem đi đóng khung xong :D
- Bakery Shop (kit Sunmay, thêu mất 1 tuần)

- Coffee Shop (kit Sunmay - 1 tuần)
- Pure Memory (kit Sunmay - 1 tuần). Rất thích bức này với cái khung màu tim tím - tím mộng mơ, tím đợi chờ! ;)
- Hoa đào ngày Tết (kit Sunmay - thêu mất 1 tuần)
- Friends so much cheaper than a shrink (kit Dimensions, thêu mất 3 ngày). Cái này là dạng stamped cross stitch, lúc đầu không quen thì hơi khó thêu, nhưng quen tay rồi thì cũng không tới nỗi nào! :)

No comments:

Post a Comment