Quote of the day

AdSense

Thursday, November 4, 2010

Dâu, táo, hà mã và heo ^^

Tiếp tục bộ sưu tập về thú nhồi bông! :D
- Amigurumi Apple (Quả táo đỏ) trong truyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn, hehe :))
Chart chữ http://my.opera.com/schtroumpf29/blog/amigurumi-apple
- Happy Hippo (Hà mã vui vẻ)
Chart http://my.opera.com/schtroumpf29/blog/show.dml/20279452
- Amigurumi Little Pig (Chú heo con)
Chart http://my.opera.com/schtroumpf29/blog/2010/10/25/amigurumi-little-pig
- Strawberry Friends (Đôi bạn dâu cùng tiến)
Chart http://my.opera.com/schtroumpf29/blog/strawberry-friends