Quote of the day

AdSense

Saturday, March 6, 2010

Chữ Phúc (mẫu 2)


Phúc

Chữ Phúc thứ hai - tặng một người bạn ở xa.

Khởi công và hoàn thành chỉ trong ngày mùng 1 Tết Canh Dần vừa rồi. :) Không phải tớ giỏi giang gì nhưng mẫu này nhỏ, có 30x30 stitches thôi! :))

Phúc

- Mẫu: tạp chí cross stitch
- Vải: Aida DMC 16ct màu baby pink 818


Lẽ ra lúc đầu định làm chữ Phúc đáo - nghĩa là treo ngược cái chữ Phúc như vầy

Phúc (đáo)

Để cho chữ Phúc rơi vào nhà theo kiểu Xuân đáo - Phúc đáo (Xuân đến, Phúc đến theo) treo trước cửa của người Hoa mỗi dịp Tết.


Nghĩ đi nghĩ lại lại thôi! :D Vì theo tớ thì cái mẫu này nhỏ, lại để bàn chứ không có treo cửa nên cũng hổng cần, nhỉ? ;)