Quote of the day

AdSense

Sunday, October 18, 2009

Dạo này cuộc sống có tốt không?

"Dạo này cuộc sống có tốt không?"

Đôi khi em vẫn tự hỏi mình câu hỏi đó, và tự tìm kiếm một câu trả lời...

Như một cách để nhìn lại những chặng đường mình đã đi qua,
chiêm nghiệm một vài điều, rút ra những bài học mới...

Và bước tiếp trên con đường em đã chọn...

PS. Được một em trai gửi cho bài hát này. RS hát đầy tự sự với lời dặn dò, khuyên răn đứa con trai của mình.

It's not time to make a change
Just relax, take it easy...

Father And Son - Rod Steward
It's not time to make a change
Just relax--take it easy
You're still young--that's your fault
There's so much you have to know

Find a girl, settle down
If you want, you can marry
Look at me--I am old
But I'm happy


I was once like you are now
And I know that it's not easy
To become when you've found
Something going on

But take your time--think a lot
What? Think of everything you've got
For you will still be here tomorrow
But your dreams may not...


How can I try to explain?
When I do--it turns away again
And it's always been the same
Same old story

From the moment I could talk
I was ordered to listen
Now there's a way, and I know
That I have to go away
I know, I have to go...


It's not time to make a change
Just sit down--take it slowly
You're still young--that's your fault
There's so much you have to go through

Find a girl, settle down
If you want, you can marry
Look at me--I am old
But I'm happy


All the times, that I've cried
Keeping all the things I knew inside
And it's hard
But it's harder to ignore it

If they were right--I'd agree
But it's them--they know
Not me that I have to go away
I know, I have to go away
I know, I have to go...