Quote of the day

AdSense

Thursday, October 30, 2008

Vòng vèo, giỏ móc và doily

Tranh thủ còn được ăn chơi ít ngày, tớ khoe tài sản cái nhá! Giỏ móc bằng sợi cotton ruy băng loại tròn này

Gio moc xanh 3

Thêm lớp lót rời vào

Gio moc xanh co lot

Gio moc xanh co lot

Doily quấn bằng cotton giấy theo kiểu đan rổ - đau tay chết được nên tớ làm có mỗi 1 cái! Hôm nào rảnh sẽ ráng làm đủ bộ 6 cái sau

Lot ly 2

Cho cái ly lên mời khách nào

Lot ly 1

Vòng vèo, dây chuỗi hạt bẹt

Vong hat bet

Photobucket

Bộ vòng cổ, vòng tay và hoa tai từ hạt nhựa cướp của em Crispy

Bong tai hat nhua

Chuoi hat nhua

Photobucket

Vòng pha lê

Vong pha le

Vong pha le

Cài áo

Cai ao 1

Cai ao 1