Quote of the day

AdSense

Thursday, March 13, 2008

Cánh buồm đỏ thắm (framed)
Cuối cùng thì tớ đã đóng khung xong rồi đây! Ì ạch tháo cái vòng tròn tròn ra, lười thêu lại, và cũng muốn "tạo nên sự khác biệt" nên để thế đem đóng khung luôn. Héhé! Giờ nghĩ lại, đem tặng thì phí quá, tiêng tiếc, nên chắc là...