Quote of the day

AdSense

Sunday, January 20, 2008

Eyeglass Case
Vừa mới thêu xong cái này, needlepoint nhá, thêu cực nhanh nhưng vì cái tội vừa làm cái này vừa làm cái kia nên cũng mất mấy tuần. Sản phẩm khuyên dùng để đựng kính mát, nhưng mà cái ví khá to, đựng kính không thôi thì phí. Đang nghĩ xem dùng chỗ nào cho có lợi nhất đây!