Quote of the day

AdSense

Monday, November 19, 2007

Phúc (đáo)
Chữ Phúc (đáo) đây nhé! Mẫu này rất là đẹp, nhờ một chị giỏi tiếng Hoa xin mẫu giùm. Đang lục lọi cạy cục nhờ vả thêm một chữ Xuân nữa. Tết đến treo hai bên cửa, Phúc đáo - Xuân đáo nghĩa là Xuân đến, Phúc đến theo... Chữ này thêu xong vẫn có thể treo xuôi như bình thường, nhưng phong tục của người Hoa là treo ngược với hàm ý "Mùa xuân đến thì phúc lành từ trên trời sẽ rơi xuống nhà mình". Hay và nhiều ý nghĩa! Công nhận người Hoa có cách chơi chữ rất tuyệt vời! Không chê vào đâu được! Có ai thích một chữ Phúc này không?

P/S. Bạn nào định bon chen bộ Xuân đáo - Phúc đáo thì nhớ treo ngược chứ đừng treo xuôi nha. Không thì lại thành chữ Phúc bay lên trời mang theo bao nhiêu tốt lành, may mắn đó!