Quote of the day

AdSense

Monday, November 12, 2007

Khung tranh PC để bàn
Cái này vừa xong tối qua. Chà, mẫu chữ cái mình thêu xong lâu rồi, mà không tìm được khung nào phù hợp. Chẳng lẽ lại đem đóng khung nữa thì kỳ! Sau một đêm mất ngủ và thông minh đột xuất, mình nảy ra ý tưởng tận dụng plastic canvas và ít len còn thừa sau khi làm bookmark và hộp giấy ăn để làm khung tranh. Thêm miếng bìa carton cứng, miếng mica nữa là xong. Hehehe...

Ai cũng khen đẹp và sáng tạo! Sướng quá!