Quote of the day

AdSense

Sunday, November 4, 2007

Tissue Cover Box
Giang ơi hộp khăn giấy của bạn H vừa làm xong nè, đẹp không? Càng ngắm càng liên tưởng tới quả táo đỏ của Adam và Eva, hehe Chắc cất trong tủ luôn, lâu lâu show hàng khi có khách thôi, vì nhà bụi nhiều lắm. Hộp này bằng nhựa và len nên giặt vô tư nhá, nhưng mà... vẫn tiếc....