Quote of the day

AdSense

Saturday, July 14, 2007

Tranh thêu hoa hồng
Hôm nay mới thêu xong cái tranh này, mất những 3 tuần. Tranh nhỏ nhưng mất thời gian vì cái bình bông, toàn mũi nhỏ li ti mà lại hay đổi chỉ. Rồi phải backstitch nữa chứ! Giờ chỉ còn chờ đi đóng khung nữa thôi. Tranh này mình thêu để tặng cho chính mình, cùng với một lời hứa "Phải luôn là mình và trung thực với tình cảm của mình".