Quote of the day

AdSense

Saturday, July 14, 2007

Giỏ tết dây da
Khoe với bà con cái giỏ thắt dây simili của mình mới làm xong trên đường đi Nha Trang. Ngồi xe buồn quá không biết làm gì nên lấy đồ ra tết giỏ, xe tới nơi là giỏ cũng vừa xong. Kịp đem khoe với em Chi và Giang luôn. Hehehe... Giờ mới post lên blog khoe tiếp nè! Đựng sách vở đi học hay đi làm là ok lắm nghe! Ai muốn học tết dây không năn nỉ đi tui chỉ cho!