Quote of the day

AdSense

Tuesday, April 3, 2007

Yêu và Rượu
Rượu: uống ít cho ấm lòng thôi, đừng say quá!
Yêu: vừa đủ cho bản thân mình và cho người được yêu, đừng bi lụy!

Rượu: nhìn thì thích, uống thì vui, nhưng phải biết tửu lượng của mình. Uống ít thì còn ngon, uống nhiều hóa ra nhạt, đắng lại dẫn đến nhiều lời mất cả hay.
Yêu: được yêu thì thích, yêu được thì vui. Nhưng yêu phải cho ra yêu, đừng dở dở ương ương, lửng lơ như con cá vàng chẳng ra thể thống gì.

Rượu: uống để thưởng lãm cái chất, cái vị của từng loại thì gọi là sành. Uống để tìm lấy thú vui thì là say mê. Mà uống để quên đi cuộc sống này thì là giải sầu để mà sầu thêm.
Yêu: yêu nhiều thì ốm, mà ôm nhiều đâm ra yếu. Khó là ở chỗ tìm cho ra tâm hồn đồng điệu để yêu.

Còn bạn, bạn yêu và uống theo kiểu nào?