Quote of the day

AdSense

Friday, March 30, 2007

Pictures of Cambodia

Mời mọi người xem chùm ảnh về quần thể Angkor, một số khách sạn, bệnh viện ở Siem Reap cũng như điệu múa dân gian truyền thống của người Campuchia nhé!

Tags: articleFriday March 30, 2007 - 03:13am (PDT)


No comments:

Post a Comment