Quote of the day

AdSense

Wednesday, September 10, 2008

Trung Thu & Lời hứa
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi...
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm...

... Đã lâu nó không còn vòi vĩnh ba má mua cho lồng đèn hình ông sao, hình con bướm để xách đi chơi...
... Đã lâu nó không còn vui vẻ hát ca hay nghe những bài nhạc về trăng tròn...
... Đã lâu hứa với ba là làm bánh trung thu cho ba ăn...
... Cũng đã lâu nó vẫn chưa thực hiện lời hứa đó...