Quote of the day

AdSense

Tuesday, March 18, 2008

Entry for March 18, 2008
...

Yêu...

Không yêu...

Yêu...

Không yêu...

Yêu...

Không yêu...

Yêu... hay không yêu...

Cũng không biết nữa...

...

PS. Tớ viết linh tinh thôi, bà con đọc xong cấm nghĩ lung tung! Hiện giờ tớ vẫn đi thẳng, chưa rẽ trái rẽ phải gì đâu ạ!

No comments:

Post a Comment