Quote of the day

AdSense

Tuesday, March 6, 2007

Wonder Word

Mọi người chơi thử game này hen! Trò này thư giãn rất hay, thoải mái chứ không "nhức đầu" như Sudoku, lại học thêm được từ vựng nữa. Trong www.wonderword.com có nhiều lắm, cả một kho lận á!

REMEMBERING HIGH SCHOOL
Solution: 9 letters
B
O
A
R
D
M
T
R
R
R
Y
D
O
B
Y
E
O
T
D
S
A
E
N
E
O
U
T
U
U
D
L
L
O
E
L
G
S
H
E
K
T
L
A
S
U
L
O
O
K
A
D
N
P
T
D
C
U
E
E
T
E
O
T
N
N
C
A
A
R
N
U
O
T
S
S
E
C
E
E
O
A
H
N
G
I
A
T
L
S
K
P
E
I
U
N
A
P
E
C
M
V
A
S
R
N
T
R
R
L
L
O
G
S
R
E
I
A
O
T
S
F
S
I
L
B
N
I
O
A
R
L
W
T
M
I
E
I
S
N
I
U
F
T
E
C
E
U
E
E
R
K
S
E
D
C
I
P
T
A
M
K
L
N
E
E
F
A
I
L
N
I
E
R
O
C
B
C
P
C
E
O
U
A
U
D
F
P
H
O
O
U
O
A
X
H
G
T
N
R
A
E
Y
A
R
M
R
D
A
R
C
E
S
O
C
I
A
L
P
L
T
I
M
E
E
T
Anthem, Bell, Board, Body, Book, Buses, Cafeteria, Cheer, Class, Club, Cool, Course, Dance, Desk, Education, Exam, Fail, Field, Friends, Gangs, Guiding, Halls, Homework, Knapsack, Late, Locker, Look, Lunch, Meet, Principal, Private, Problems, Prom, Public, Report, Rules, Seat, Social, Student, Study, Talk, Teacher, Teenager, Time, Track, Tutor, Uniform, Year.