Quote of the day

AdSense

Saturday, March 3, 2007

Sudoku

Đây là game mini mình thích nhất. Thuật giải toán của trò này thật là lạ, dễ hiểu nhưng hoàn toàn không dễ chơi chút nào. Có khi phải nghiền ngẫm cả tuần mới ra... Các bạn thử sức xem nhe!

(Để con trỏ chuột vào hàng chữ Play this free game now, click chuột phải, chọn Open in new window)

Games at Miniclip.com - Sudoku

Sudoku

Play this fantastic puzzle game that is taking the world by storm!!

Play this free game now!!