Quote of the day

AdSense

Saturday, March 10, 2007

Có lẽ nào...
Đêm lạnh quá, sao em không về chung lối để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai?
Đêm lạnh quá, sao đường về chia hai mà ngẩn ngơ ngã rẽ đôi bờ?

Có lẽ nào ta thành người xa lạ khi đi tìm một nửa đời nhau?
Có lẽ nào lần nữa trút thương đau?

Chia tay nhau sao không lời hò hẹn?
Em trăn trở giấc ngủ muộn màng, anh một đời vá víu mảnh trăng tan.

Trăng vỡ mãi nên hồn còn băng giá...

Có lẽ nào em ngây ngô không hiểu rằng một ngày, một ngày... sỏi đá cũng cần nhau?