Quote of the day

AdSense

Monday, March 19, 2007

Life likes ice cream
Ngày nh, có l không ai là không thích ăn kem. Nào kem que, kem ng, kem c quế… ri kem hp, kem chiên… Vi mt đa thuc “đo kem” như mình thì kem nào cũng ok c. Ri cht nghĩ bng quơ, cuc đi và kem có ging nhau không?

Th nht, rõ ràng cuc đi cũng ngn ngi như mt que kem. Nếu ta không kp thưng thc và tn hưng nó, thì rõ ràng, que kem s tan chy thành nưc, không còn gi đưc v ngt thanh mát lnh. Còn cuc đi, ngưi ta thưng nói mt đi ngưi ch có 60 năm, chp mt mt cái là thy mình già hơn trong khi cuc sng vn bn rn, sôi ni ngoài kia… Thế nên…

Th hai, mi ngưi có mt s thích khác nhau. Có ngưi thích kem sôcôla, ngưi thích vani, ngưi li thích kem dâu, kem cm… Và chính cuc đi ca chúng ta cũng vy. Chúng ta chn cho mình mt cách sng, mt lý tưng, mt hưng đi… và mt mc tiêu đ phn đu. Không ai ging ai, cũng như không có que kem nào ging que kem nào…

Th ba, mi loi kem đu có v ngt riêng. Có th đi vi bn, kem cam là tuyt vi nht nhưng vi tôi, sôcôla mi là món kem ho hng. Có th bn nhìn cuc sng xung quanh bng con mt yêu đi, còn tôi, tôi nhìn đi qua lăng kính màu đen nên quan đim ca tôi và bn khác nhau.

Nhìn chung, 날마다 아이스그림이 먹을 있으면행북해 졌겠다, nghĩa là cuc đi cũng ging như mt que kem. Vy sao ta không yêu đi như yêu kem, bn nh?