Quote of the day

AdSense

Monday, March 19, 2007

Nếu...
Nếu bây giờ em yêu anh thì sao
Yêu một người vẫn đang yêu người khác
Yêu một người bằng trái tim ngơ ngác
Một trái tim chưa sai nhịp lần nào

Nếu bây giờ em yêu anh thì sao
Dù anh đến rồi đi không dấu vết
Dù không ít lần em vô cùng mỏi mệt
Lo nghĩ nhiều... mà anh quá vô tâm

Nếu bây giờ em yêu anh thì sao
Vẫn biết rằng chẳng bao giờ anh nói
Nhưng thao thức cùng em câu hỏi
Nếu bây giờ
em yêu anh
thì sao?...

No comments:

Post a Comment