Quote of the day

AdSense

Wednesday, June 10, 2009

Rubik Cube


Em thích chơi rubik từ ngày nhỏ. Ban đầu chỉ là thích cái khối lập phương sặc sỡ đủ sắc màu, thích cái cách xoay xoay để lắp ráp sao cho đủ 6 ô màu một mặt, rồi xoay tới xoay lui... Mục tiêu là phải xoay khớp cả 6 mặt rubik, mỗi mặt một màu, nhưng cái đứa thông minh lười suy nghĩ như em, chỉ xoay được cả 3 mặt là... hết cách! :D

Giá mà có cái cục rubik hình mình như thế này, hay là hình... "ai đó" thì hay nhỉ! Một cục 2x2, 3x3, 4x4, 6x6, 8x8 hay 10x10 cũng được! Càng có nhiều động lực để xoay cho đúng, không thì không được ngắm ảnh... người yêu! :P Hehehe :))