Quote of the day

AdSense

Tuesday, April 17, 2007

Only time...
Đi lang thang, tình cờ lụm được bài này trên mạng. Nghe hay và đẹp! Khuyên dùng cho những ai bị mất ngủ như mình...

Không ai có thể trả lời nơi mà những con đường bắt đầu hay ngày dài bắt nguồn từ đâu...
Không ai có thể nói tình yêu của bạn có lớn lên như trái tim bạn đã lựa chọn hay không...
Không ai có thể trả lời tại sao trái tim ta thở dài khi tình yêu của ta ra đi...
Chỉ có thời gian...

Who can say where the road goes,
Where the day flows?
Only time...

And who can say if your love grows
As your heart chose?
Only time...

Who can say why your heart sighs
As your love flies?
Only time...

And who can say why your heart cries
When your love lies?
Only time...

Who can say when the roads meet,
That love might be
In your heart?

And who can say when the day sleeps
If the night keeps all your heart?
Night keeps all your heart...

Who can say if your love grows
As your heart chose?
Only time...

And who can say where the road goes,
Where the day flows?
Only time...

Who knows?
Only time...

Who knows?
Only time...